GREEN POLICY

Purple Mountain heeft een actief milieubeleid. Dit houdt in dat wij ons bewust zijn van de footprint van ict apparatuur en hosting. Daarom doet Purple Mountain er dan ook alles aan om deze footprint zo minimaal mogelijk te houden. De Green Policy van Purple Mountain richt zich op duurzaamheid.

Daarom hanteren wij het duurzaamheidsbeleid. Dit beslaat de volgende gebieden:

  •     Hosting;
  •     Gebruik van apparatuur;
  •     Afvalverwerking;

Op het gebied van hosting wordt gebruikt gemaakt van 100% groene stroom. Deze energie wordt geleverd door het Windmolenpark Amalia voor de kust van IJmuiden. Windenergie is een zeer schone en duurzame vorm van groene stroom. Het wordt lokaal geproduceerd met een minimale milieubelasting. De energiezuinigheid van datacenters wordt doorgaans berekend aan de hand van Power Usage Effectiveness (P.U.E.). Ons datacenter heeft een P.U.E. van 1,3. Dat wil zeggen dat het datacenter maar liefst 70% minder energie verbruikt dan een traditioneel datacenter.

DE KOELING

Naast het gebruik van stroom heeft een datacenter een forse vraag naar koeling. Die koeling moet met zeer hoge betrouwbaarheid, maar ook met minimale milieubelasting worden verzorgd. Het datacenter van Purple Mountain maakt sinds 2007 gebruik van stadskoeling van Vattenfall. Stadskoeling houdt in dat zeer koud water wordt opgepompt van de bodem van het Nieuwe Meer. Dit is een 40 meter diepe plas bij het Amsterdamse bos. Het koude water dat is opgepompt wordt gebruikt als koelwater voor het datacenter. Tijdens het koelingsproces in het datacenter wordt dit water opgewarmd. Het opgewarmde water wordt door Vattenfall gebruikt als stadsverwarming en wanneer dit water afgekoeld is wordt het teruggevoerd naar het Nieuwe Meer. Onderzoek heeft aangetoond dat dit systeem het natuurlijke evenwicht in het meer niet aantast. Door de inzet van deze manier van stadsverwarming wordt een reductie van de CO2-emissie van 30% gerealiseerd ten opzichte van conventionele datacenterkoeling.

GEBRUIK VAN APPARATUUR

Ten slotte maakt Purple Mountain gebruik van netwerkapparatuur die zo energiezuinig mogelijk is. Daarnaast zijn veel clusters die Purple Mountain beheert gevirtualiseerd. Hierdoor is er minder apparatuur nodig en kan er langer met apparatuur gewerkt worden. Ook medewerkers van Purple Mountain doen zo lang mogelijk met de computer en apparatuur die zij gebruiken. Los hiervan ziet Purple Mountain erop toe dat afval door haar en door haar leveranciers onder het e-waste beleid valt. Dit houdt in dat ICT-afval 100% wordt afgebroken en dat er geen afval geëxporteerd wordt naar andere (derde wereld) landen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op, wij lichten ons milieubeleid graag toe.

CONTACTGEGEVENS

Purple Mountain B.V.
Kennismakerij (station 79)
Burgemeester Brokxlaan 8-79
5041 DB Tilburg

 085-0406031

info@purplemountain.nl

www.purplemountain.nl

ONZE LOCATIE

Purple Mountain is gevestigd in de Spoorzone in Tilburg. De broedplaats voor Artificial intelligence (AI) en gedragswetenschappen. Tevens onderdeel van MindLabs.

MindLabs ligt in het Deprez gebouw recht tegenover het Tilburg centraal station in de richting van de Burgemeester Broxlaan.